Rodzaje odzieży ochronnej do pracy

Napisane przez
rodzaje odzieży ochronnej - podział

Bezpieczna praca zaczyna się od odpowiedniej odzieży ochronnej. Współczesne środowiska zawodowe wymagają różnorodnych zabezpieczeń, by chronić pracowników przed potencjalnymi zagrożeniami. Kwestię ubioru zabezpieczającego reguluje także Kodeks Pracy. Żaden właściciel firmy nie może zaniedbać taj fundamentalnej kwestii.

Jakie są rodzaje odzieży ochronnej, które zapewnią bezpieczeństwo i komfort pracy? Od ubrań odpornych na chemikalia, przez odzież ostrzegawczą, po robocze zestawy na budowy – poznaj najważniejsze kategorie!

Rodzaje odzieży ochronnej a stopień zagrożenia

Podstawowym podziałem ubrań BHP jest ten skoncentrowany wokół stopnia zagrożenia. Wyróżniamy 3 kategorie. 1 kategoria to najniższy stopień ochrony, 2 to ochrona średniego szczebla, a 3 najwyższe możliwe zabezpieczenie.

Ten podział zastosujemy w naszym artykule, gdyż przyjęto go w unijnej normie  2016/425/UE (Dz.U.UE L 116 z 16.04.2016). Musisz jednak wiedzieć, że każdą kategorię da się podzielić bardziej szczegółowo, według wyróżników regulowanych kolejnymi unijnymi dyrektywami.

Specjalistyczne uniformy dla pełnej ochrony

Zacznijmy od najwyższego stopnia ochrony – odzież kategorii 3. To ubrania chroniące pracowników, którzy stale są w kontakcie z czynnikami zagrażającymi zdrowiu, a nawet życiu. Odzież ta jest stosowana w sytuacjach, gdzie inne rodzaje odzieży ochronnej byłyby niewystarczające. Bez ubrań o specyficznych właściwościach pracownicy nie mogą wykonywać obowiązków.

Do odzieży tej kategorii zaliczają się ubrania ochronne uodparniające m.in. na:

  • bezpośredni kontakt z prądem,
  • toksyczne chemikalia, kwasy, gazy,
  • czynniki biologiczne,
  • niedobór tlenu,
  • uderzenia masy wody,
  • promieniowanie.

Jest tego o wiele więcej – każdy potencjalnie niebezpieczny zawód ma swoją podkategorię ochronnej odzieży. Podkategorie są dokładnie regulowane rozbudowanymi dyrektywami, muszą mieć szereg certyfikatów i wymagają rutynowej kontroli stanu.

Ta kategoria odzieży jest szeroko wykorzystywana np. w przemyśle petrochemicznym, przy instalacjach przewodów wysokiego napięcia, pod wodą, w laboratoriach radiologicznych, w miejscach skażonych groźnymi patogenami.

Ubiór przeciwko potencjalnym zagrożeniom

Kolejny typ – ubrania kategorii 2, stosowane tam, gdzie zagrożenie może wystąpić, ale nie jest obligatoryjne. Do takich ubrań zalicza się np. odblaskowe elementy ubioru o różnym stopniu widoczności – dla nich także opracowano szereg norm i warunków certyfikowania. Przykłady takich ubrań zgodnych z wszystkimi wytycznymi możesz zobaczyć w sklepie Tender Plus: https://www.sprzetbhp.pl/category/odziez-ostrzegawcza-odblaskowa-koszule-podkoszulki-polo. Jak możesz się przekonać na przykładach ze sklepu, odblaskowe uniformy mają różne stopnie widoczności.

Do odzieży ochronnej klasy 2 zaliczają się także ubrania chroniące przed zimnymi i gorącymi warunkami, przecięciami czy średnim napięciem. Stosuje się w niej wzmocnione materiały antyelektrostatyczne, odporne na ogień i wiele chemikaliów. Stopień ochrony nie gwarantuje jednak takiego bezpieczeństwa, jak odzież klasy 3 i nie może jej zastąpić na stanowiskach ryzykownych.

Gdzie trafisz na takie ubrania? Noszą je m.in. pracownicy drogowi i budowlani, pracownicy przetwórstwa spożywczego, leśnictwa, rolnictwa, służby ratownicze.

Odzież robocza – najniższy stopień ochrony

I wreszcie to, co szeroko znamy jako ubrania robocze. To odzież wykonana z mocnych tkanin, zapobiegająca powierzchownym urazom oraz zabrudzeniom. Wykorzystuje się ją w miejscach, gdzie nie występuje narażenie na czynniki potencjalnie zagrażające zdrowiu i życiu. Pracownicy używają jej zamiast własnych ubrań, by te nie uległy zniszczeniu. Nie ma przeciwwskazań, by wykorzystywać te rodzaje odzieży ochronnej pod nadruki reklamowe, z czego chętnie korzystają firmy.

Robocze ubrania w różnych wydaniach widoczne są m.in. w branży kosmetycznej, na lekkiej produkcji, w gastronomii i hotelarstwie.

Podsumowanie

Widzisz teraz, jak szerokim tematem jest odzież ochronna. Rodzaje dzielą się na 3 podstawowe kategorie w zależności od stopnia ochrony. W skład kategorii wchodzi jednak wiele podtypów, specyficznych dla różnych stanowisk. W dopasowaniu ubrań należy się kierować analizą ryzyka zawodowego, sporządzoną przez BHP-owca.

Rate this post
Kategorie
Moda i odzież

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *